Objekt A I.nadzemné podlažie

Označenie bytu
Počet izieb
NP
Byt
Kobka
Balkón
Terasa
Celková predajná
plocha
Cena s DPH
Stav
 
OBJEKT A
I.POSCHODIE
A/A11129,996,6336,6256 500predaný
A/B11129,380,816,2436,43predaný
A/C11129,380,836,2436,4556 500predaný
A/D11132,166,6338,79predaný
A/E11132,164,1636,3260 500predaný
A/F11129,380,834,1634,3756 500predaný
A/G11129,380,8330,2153 000predaný