Objekt A III.nadzemné podlažie

Označenie bytu
Počet izieb
NP
Byt
Kobka
Balkón
Terasa
Celková predajná
plocha
Cena s DPH
Stav
 
OBJEKT A
III.POSCHODIE
A/A31329,990,814,1634,96predaný
A/B31329,380,834,1634,37predaný
A/C31329,380,834,1634,37predaný
A/D31332,160,834,1637,1563 500predaný
A/E31332,160,834,1637,15predaný
A/F31329,380,834,1634,37predaný
A/G31329,380,834,1634,37predaný