Objekt B I.nadzemné podlažie

Označenie bytu
Počet izieb
NP
Byt
Kobka
Balkón
Terasa
Celková predajná
plocha
Cena s DPH
Stav
 
OBJEKT B
I.POSCHODIE
B/A11129,996,6336,62predaný
B/B11129,380,816,2436,43predaný
B/C11129,380,836,2436,45predaný
B/D11132,166,6338,79predaný
B/E11132,164,1636,32predaný
B/F11129,380,834,1634,37predaný
B/G11129,380,834,1634,37predaný