Objekt B II.nadzemné podlažie

Označenie bytu
Počet izieb
NP
Byt
Kobka
Balkón
Terasa
Celková predajná
plocha
Cena s DPH
Stav
 
OBJEKT B
II.POSCHODIE
B/A21229,990,814,1634,96predaný
B/B21229,380,834,1634,37predaný
B/C21229,380,834,1634,37predaný
B/D21232,160,834,1637,15predaný
B/E21232,160,834,1637,15predaný
B/F21229,380,834,1634,37predaný
B/G21229,380,834,1634,37predaný