Objekt B III.nadzemné podlažie

Označenie bytu
Počet izieb
NP
Byt
Kobka
Balkón
Terasa
Celková predajná
plocha
Cena s DPH
Stav
 
OBJEKT B
III.POSCHODIE
B/A31329,990,814,1634,96predaný
B/B31329,380,834,1634,37predaný
B/C31329,380,834,1634,37predaný
B/D31332,160,834,1637,15predaný
B/E31332,160,834,1637,15predaný
B/F31329,380,834,1634,37predaný
B/G31329,380,834,1634,37predaný