Objekt B IV.nadzemné podlažie

Označenie bytu
Počet izieb
NP
Byt
Kobka
Balkón
Terasa
Celková predajná
plocha
Cena s DPH
Stav
 
OBJEKT B
IV.POSCHODIE
B/A41429,990,814,1634,96predaný
B/B41429,380,834,1634,37predaný
B/C41429,380,834,1634,37predaný
B/D41432,160,834,1637,15predaný
B/E41432,160,834,1637,15predaný
B/F41429,380,834,1634,37predaný
B/G41429,380,834,1634,37predaný